Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Materials science > Impact testing

Impact testing

Impact testing is a process to quantify the impact resistance of component materials. Impact resistance is a critical measure of service life, product safety and liability. These testing machines attempt to simulate real-life impact conditions.

Contributors in Impact testing

Impact testing

maleated cao su thiên nhiên

Materials science; Impact testing

Maleated cao su thiên nhiên là một loại cao su đó được điều chế bằng cách sử dụng cao su thiên nhiên (air-dried tờ) và maleic anhydrit bằng một tan trộn trình dưới cao hành động sự xén lông ...

Featured blossaries

The World's Highest-Paid DJs 2013

Chuyên mục: Entertainment   3 10 Terms

Magic

Chuyên mục: Entertainment   1 20 Terms