Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Biology; Medical > Human genome

Human genome

The human genome consists of 23 chromosome and the small mitochondrial DNA. 22 of the 23 chromosomes are autosomal chromosome pairs and the last one being a gender-determining pair. In total, the human genome contains the sequences of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA and approximately 20,000-25,000 genes. By understanding human genome, scientists are able to develop new medical applications that can significantly advance the state of health care.

Contributors in Human genome

Human genome

Agenesis

Medical; Human genome

Thiếu hoặc không phát triển (tính đến một phần cơ thể).

kháng

Medical; Human genome

Phá hủy hoặc ức chế sự tăng trưởng của vi sinh vật và vi sinh vật gây bệnh đặc biệt.

albinism

Medical; Human genome

1) Thuật ngữ thường vì một số khuyết tật được thừa kế của sự trao đổi chất axít amin, trong đó có một thiếu hoặc không có sắc tố trong mắt, da hoặc tóc. 2) A điều kiện di truyền được đánh dấu bởi ...

antisense strand

Medical; Human genome

1) Antisense là sợi DNA không mã hóa của một gen. Một tế bào sử dụng antisense DNA chuỗi như là một khuôn mẫu để sản xuất messenger RNA (mRNA) mà chỉ đạo tổng hợp protein. Antisense cũng có thể tham ...

acentric

Medical; Human genome

Thiếu một centromere.

ưu sinh

Biology; Human genome

Ưu sinh là một phong trào xã hội sinh học mà chủ trương thực hành rất tài năng người nên lây lan gen của họ bằng cách thêm trẻ em, và ít tài năng người nên được khuyến khích từ việc truyền bá gene ...

dự đoán

Medical; Human genome

1) Xu hướng trong một số rối loạn di truyền cho các cá nhân trong thế hệ kế tiếp để trình bày tại một tuổi sớm và/hoặc với biểu hiện nghiêm trọng hơn; thường quan sát thấy trong các rối loạn phát ...

Featured blossaries

Cactuses

Chuyên mục: Geography   2 10 Terms

East African Cuisine

Chuyên mục: Food   1 15 Terms