Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Alternative therapy > Homeopathy

Homeopathy

Homeopathy is a form of alternative medicine in which practitioners treat patients using highly diluted preparations (called remedies) that are believed to cause healthy people to exhibit symptoms that are similar to those exhibited by the patient.

Contributors in Homeopathy

Homeopathy

Saal an der Donau

Alternative therapy; Diet therapy

Saal an der Donau est une xã de Bavière (Allemagne), située dans l'arrondissement de Kelheim, dans le quận de Basse-Bavière.

Homotoxicology

Alternative therapy; Homeopathy

Homotoxicology là một cách tiếp cận để chữa bệnh mà tích hợp các nguyên tắc điều trị vi lượng đồng căn với phương pháp tiếp cận chẩn đoán y học allopathic. Mục tiêu điều trị trong homotoxicology là ...

similia similibus curantur

Alternative therapy; Homeopathy

Thích được chữa khỏi bằng cách thích, đây là các tiên đề vi lượng đồng căn, thể hiện pháp luật của similars hoặc học thuyết rằng bất kỳ loại thuốc có khả năng sản xuất các triệu chứng bất lợi ở những ...

Featured blossaries

Pokemon Competitivo

Chuyên mục: Entertainment   1 0 Terms

Webholic

Chuyên mục: Technology   1 2 Terms