Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Consumer electronics > Home theatre system

Home theatre system

Of or relating to private home entertainment set-ups that seek to reproduce the cinema going experience with the help of video and audio equipment.

Contributors in Home theatre system

Home theatre system

JBL

Manufacturing; Home theatre system

JBL là một công ty thiết bị điện tử âm thanh người Mỹ hiện đang thuộc sở hữu của Harman quốc tế. Thành lập vào năm 1946 bởi James Bullough Lansing. Sản phẩm chính của họ là loa phóng thanh và điện tử ...

phân tán

Consumer electronics; Home theatre system

Mức độ lây lan những loa phóng thanh của họ sản xuất âm thanh trong tất cả các hướng, thay vì trực tiếp để mặt trước của họ. Tất cả các loa phóng thanh phân tán rộng rãi của bass. Nhưng như là các ...

Featured blossaries

5 of the World’s Most Corrupt Politicians

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms

Essential English Idioms - Intermediate

Chuyên mục: Languages   2 20 Terms