Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Real estate > Home improvement

Home improvement

Home improvement is the process of repairing existing fixtures or making additions to a residential piece of land.

Contributors in Home improvement

Home improvement

tiêu chuẩn

Real estate; Home improvement

Các dải có rãnh dài dọc gắn chặt vào tường để đính kèm các kệ trong một dây dựa trên kệ hệ thống.

kiểu m đồng

Real estate; Home improvement

Kiểu m là loại cứng nhắc đồng ống, mỏng nhất, nhưng nó là mạnh mẽ, đủ cho hầu hết các nhà.

lịch trình ống PVC 80

Real estate; Home improvement

Ống chống ăn mòn áp lực đôi khi được sử dụng cho tuyến đường tiếp tế lạnh, nhưng không thích hợp cho nước nóng.

Shaker

Real estate; Home improvement

Một phong cách trang trí (1830-1850) mà sử dụng thiết kế là đồng bằng trong xuất hiện, tước cho trần essentials, vài turnings và trang trí không có.

tri Dinatriyfosfat (TSP)

Real estate; Home improvement

Một vật liệu làm sạch kiềm. Muỗng cà phê-PF là một phiên bản miễn phí phốt phát.

loại k đồng

Real estate; Home improvement

Loại k là một loại dày hơn của ống đồng cứng nhắc và được sử dụng trong hồ và cống ứng dụng.

loại l đồng

Real estate; Home improvement

Loại l là một loại dày hơn của ống đồng cứng nhắc và được sử dụng trong hồ và cống ứng dụng.

Featured blossaries

Michelangelo

Chuyên mục: Arts   2 4 Terms

Legal

Chuyên mục: Law   1 5 Terms