Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Education > Higher education

Higher education

Post-secondary education at universities, academies, colleges, and institutes of technology etc.

Contributors in Higher education

Higher education

Đại học

Education; Higher education

Một nơi giáo dục để có được mức độ cao cấp.

LaTrobe University

Education; Higher education

Đại học La Trobe là một tổ chức giáo dục cao học ở Victoria 20 km về phía bắc của Melbourne Úc. Các trường đại học có vị trí trụ sở tại Melbourne, Albury-Wodonga, Bendigo, Franklin Street, Mildura, ...

mở nhập học

Education; Higher education

Chọn phòng không nhập học của sinh viên tất cả những người đã hoàn thành trường trung học.

Phòng đôi lớn

Education; Higher education

Chương trình nghiên cứu trong đó, một sinh viên hoàn thành các yêu cầu của hai chuyên ngành cùng một lúc.

Rút tiền

Education; Higher education

Các quy trình chính thức rời khỏi cơ sở giáo dục trước (và không) hoàn thành một mức độ.

cơ sở giáo dục độc quyền

Education; Higher education

Thuộc sở hữu tư nhân, lợi nhuận giáo dục cơ sở giáo dục (chủ yếu) cung cấp thực hành các kỹ năng nghề nghiệp; giải thưởng chứng chỉ và văn bằng.

tự chọn

Education; Higher education

Một khóa học lựa chọn tự do của học sinh từ các tổ chức dịch vụ. Cũng gọi là 'miễn phí' tự.

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Chuyên mục: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms