Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Education > Higher education

Higher education

Post-secondary education at universities, academies, colleges, and institutes of technology etc.

Contributors in Higher education

Higher education

Đại học

Education; Higher education

Một nơi giáo dục để có được mức độ cao cấp.

LaTrobe University

Education; Higher education

Đại học La Trobe là một tổ chức giáo dục cao học ở Victoria 20 km về phía bắc của Melbourne Úc. Các trường đại học có vị trí trụ sở tại Melbourne, Albury-Wodonga, Bendigo, Franklin Street, Mildura, ...

mở nhập học

Education; Higher education

Chọn phòng không nhập học của sinh viên tất cả những người đã hoàn thành trường trung học.

Phòng đôi lớn

Education; Higher education

Chương trình nghiên cứu trong đó, một sinh viên hoàn thành các yêu cầu của hai chuyên ngành cùng một lúc.

Rút tiền

Education; Higher education

Các quy trình chính thức rời khỏi cơ sở giáo dục trước (và không) hoàn thành một mức độ.

cơ sở giáo dục độc quyền

Education; Higher education

Thuộc sở hữu tư nhân, lợi nhuận giáo dục cơ sở giáo dục (chủ yếu) cung cấp thực hành các kỹ năng nghề nghiệp; giải thưởng chứng chỉ và văn bằng.

tự chọn

Education; Higher education

Một khóa học lựa chọn tự do của học sinh từ các tổ chức dịch vụ. Cũng gọi là 'miễn phí' tự.

Featured blossaries

Essential English Idioms - Intermediate

Chuyên mục: Languages   2 20 Terms

Social Psychology

Chuyên mục: Science   2 26 Terms