Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Food (other) > Herbs & spices

Herbs & spices

Contributors in Herbs & spices

Herbs & spices

Naga Viper

Food (other); Herbs & spices

Một loài mới của ớt, bỏ phiếu là các spiciest trên thế giới (có ghi một whopping 1,359,000 trên mô Scoville, trái ngược với những 2.500 + của hầu hết jalapeño ớt). Naga Viper đã được trồng tại Anh ...

lá bay

Food (other); Herbs & spices

Một hương liệu gia vị bao gồm các lá khô thu được từ cây gỗ thường xanh Laurus nobilis, cũng gọi là ngọt bay hoặc cây nguyệt quế. Họ có một hương vị ngọt ngào và thân thảo và được sử dụng như một ...

hành tăm

Food (other); Herbs & spices

Thuộc về gia đình hành tây và tỏi tây. Nguồn gốc của vitamin A.

Featured blossaries

Classifications of Cardiovascular Death

Chuyên mục: Health   1 2 Terms

Nikon Sport Optics

Chuyên mục: Technology   1 8 Terms