Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Health care > Health care regulations

Health care regulations

A list of laws and regulations designed to control and regulate the health care system.

Contributors in Health care regulations

Health care regulations

Giá cả phải chăng chăm sóc Act

Health care; Health care regulations

Các hành động chăm sóc giá cả phải chăng là một điều lệ lớn cải cách chăm sóc sức khỏe thông qua Hoa Kỳ quốc hội và ký thành của tổng thống Barack Obama vào ngày 23 tháng 3 năm 2010. Pháp luật đại ...

ObamaCare

Health care; Health care regulations

ObamaCare, chính thức được gọi là bệnh nhân bảo vệ và giá cả phải chăng chăm sóc Act (PPACA), là một Hoa Kỳ quy chế liên bang đã ký thành luật của tổng thống Barack Obama vào ngày 23 tháng 3 năm ...

thiết bị y tế thuế ₀₁

Health care; Health care regulations

Một thuế excise 2.3 phần trăm doanh thu của các nhà sản xuất thiết bị y tế theo ObmamaCare mà dự kiến sẽ tạo ra $29 tỷ trong doanh thu qua một thời kỳ mười năm để giúp mở rộng phạm vi bảo hiểm bảo ...

essentialsite

Health care; Health care regulations

Cứu trợ tinh dầu cho khớp bệnh xem xét đầu tiên là viêm xung quanh khu vực chung. Mà sơn acrylic để làm cho việc sử dụng là phụ thuộc của bạn cung cấp thông tin, từ bạc hà đến nhục đậu khấu. tôi ...

yêu cầu cơ bản thực phẩm

Health care; Health care regulations

Tối thiểu nutriments coi là cần thiết cho một người đặc biệt tuổi tác, giới tính, mức độ điều kiện và các hoạt động sinh lý để duy trì cuộc sống, sức khỏe và tăng ...

Featured blossaries

Mineral Water Brands

Chuyên mục: Health   1 7 Terms

Biblical Numerology

Chuyên mục: Religion   1 10 Terms