Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Festivals > Halloween

Halloween

Any terms that relate to the Halloween festival.

Contributors in Halloween

Halloween

khắc bí ngô

Festivals; Halloween

Khắc bí ngô là quá trình để tạc một bí ngô vào mô hình khác nhau. Nó là một truyền thống lâu được tổ chức tại Lễ kỷ niệm của Halloween.

Halloween

Festivals; Halloween

Cũng được gọi là tất cả Hallow's Eve, Halloween là một kỳ nghỉ hàng năm tổ chức vào ngày 31 tháng 10 ở Mỹ, Canada, và Anh. Nó là cho là một ngày trong năm khi các rào cản giữa các thế giới về thể ...

Trick-or-Treat

Festivals; Halloween

Trick-or-Treat là có lẽ các hoạt động quan trọng nhất cho trẻ em ngày Halloween. Trẻ em nhìn về phía trước khi Halloween mỗi năm để họ có thể mặc quần áo trong trang phục và đến từ house đến house ...

Featured blossaries

Western Otaku Terminology

Chuyên mục: Technology   2 20 Terms

Spanish Words For Beginners

Chuyên mục: Education   1 1 Terms