Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Government > Gun control

Gun control

Efforts to restrict or limit the possession, sale, and use of guns (handguns and long guns) by private citizens.

Contributors in Gun control

Gun control

Anti-gun triết học

Government; Gun control

Một tin rằng súng cầm tay chỉ nên sở hữu và được sử dụng bởi cảnh sát hoặc quân sự, hoặc ít nhất rất chặt chẽ kiểm soát, như với loại, số và tầm cỡ mà có thể được sở hữu bởi các công dân tư nhân chỉ ...

accidental discharge (AD)

Government; Gun control

Một bất ngờ và không mong muốn xả súng do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của người điều hành nó như một sự thất bại hoặc bộ phận cơ khí vỡ.

Hiệp hội súng trường quốc gia (NRA)

Government; Gun control

Hiệp hội súng trường quốc gia (NRA) là một tổ chức người Mỹ ủng hộ cho việc bảo vệ các tu chính án thứ hai của Hoa Kỳ Bill of Rights, và thúc đẩy quyền sở hữu súng, thiện xạ, an toàn, săn bắn và tự ...

kiểm soát tội phạm

Government; Gun control

Phương pháp được sử dụng để làm giảm hoặc ngăn chặn tội phạm trong một xã hội bằng cách kiểm soát các hành động hoặc hành động có thể của bọn tội phạm. Bao gồm việc sử dụng các hình phạt hình sự như ...

kho vũ khí

Government; Gun control

Một cơ sở nơi vũ khí và đạn dược được lưu trữ, duy trì, hoặc sản xuất.

Độ mở ống kính ngắm

Government; Gun control

Một thiết bị ngắm phía sau sử dụng trên súng trường và các loại súng đó tính năng một dày gọng độ mở ống kính với một nhỏ mở gắn trên của vũ khí cầm tay nhận để cung cấp một mức độ cao của bắn chính ...

Peep cảnh

Government; Gun control

Một thiết bị ngắm phía sau sử dụng trên súng trường và các loại súng đó tính năng một dày gọng độ mở ống kính với một nhỏ mở gắn trên của vũ khí cầm tay nhận để cung cấp một mức độ cao của bắn chính ...

Featured blossaries

Flight Simulators for PC

Chuyên mục: Entertainment   1 2 Terms

Hot Doug's Standard Menu

Chuyên mục: Food   1 5 Terms