Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Candy & confectionary > Gummies

Gummies

Any sweet confectionary that has a sticky, rubbery texture.

Contributors in Gummies

Gummies

Laffy Taffy

Candy & confectionary; Gummies

Một thương hiệu của taffy sản xuất bởi Nestlé và được bán dưới thương hiệu Willy Wonka kẹo công ty của họ.

FruiTart Chews

Candy & confectionary; Gummies

Số lượng lớn kẹo Nestlé được bán dưới thương hiệu Willy Wonka kẹo công ty của họ. Họ đến trong một loạt các mùi vị trái cây. Gần đây, FruiTart Philadelphia đã được thay thế bởi Chewy SweeTarts. Một ...

Starburst

Candy & confectionary; Gummies

Tên thương hiệu của một kẹo hình hình lập phương, hương vị trái cây mềm taffy được sản xuất bởi công ty Wrigley, một công ty con của sao Hỏa, Incorporated.

Featured blossaries

Music that Influenced Nations

Chuyên mục: Arts   1 7 Terms

Sri Lankan Traditional paintings

Chuyên mục: Arts   1 20 Terms