Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Design > Graphic design

Graphic design

Contributors in Graphic design

Graphic design

văn bản bọc

Design; Graphic design

Một thuật ngữ được sử dụng trong trang giao diện phần mềm, đặc biệt để các văn bản cách có thể được định hình xung quanh các cạnh của hình ảnh.

khoan dung

Design; Graphic design

Khoan dung là phạm vi của điểm ảnh một công cụ trong phần mềm đồ họa chức năng in hoặc phạm vi của điểm ảnh bóng mát hoặc màu sắc một đũa chọn, etc.

sắc thái

Design; Graphic design

Một màu nhẹ hơn được thực hiện bằng cách thêm màu trắng, điều này được gọi là một sắc thái.

trắng điểm

Design; Graphic design

Một trong số ít các tài liệu tham khảo illuminants được sử dụng trong colourimetry được sử dụng để xác định màu "trắng". Định nghĩa dựa trên ứng dụng khác nhau của màu trắng là cần thiết để cung cấp ...

điều chỉnh màu trắng điểm

Design; Graphic design

Một điều chỉnh màu trắng điểm thiết lập số lượng chi tiết nổi bật trong một hình ảnh.

web-an toàn màu sắc

Design; Graphic design

Một bảng màu có chỉ 216 ra khỏi một thể 256 màu, được sử dụng để chính xác phù hợp với màu sắc đồ họa và hình ảnh trong nền tảng chéo trình duyệt ...

mặt nạ Unsharp

Design; Graphic design

Một phương pháp được sử dụng để nâng cao độ sắc nét hoặc tập trung của hình ảnh bằng cách chọn và tăng độ tương phản của điểm ảnh cùng với các cạnh của hình ...

Featured blossaries

Must-Try Philippine Delicacies

Chuyên mục: Food   4 20 Terms

Zimbabwean Presidential Candidates 2013

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms