Contributors in Glasses

Glasses

Dự án thủy tinh

Eyewear; Glasses

Dự án kính là một chương trình nghiên cứu và phát triển bởi Google để nguyên mẫu và xây dựng một tăng cường thực tế trên đầu màn (HMD). Trong khi ý tưởng không phải là mới, các dự án đã giành được sự ...

Featured blossaries

Shoes

Chuyên mục: Fashion   2 12 Terms

World's Top Chef

Chuyên mục: Other   1 9 Terms