Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sociology > General sociology

General sociology

General terms relating to the study of society.

Contributors in General sociology

General sociology

tình trạng hỗn loạn

Sociology; General sociology

Tình trạng hỗn loạn có nghĩa là một sự vắng mặt của Pháp luật. Sociologically đó là lý thuyết hiện đại đó đề xuất để đi làm với tất cả các hình thức hiện tại của chính phủ và tổ chức một xã hội mà sẽ ...

kéo dài bài tập

Sociology; General sociology

Bài tập căng là những kinh nghiệm mà thách thức và có khả năng mở rộng khả năng hiện tại của một người; Ví dụ, bài tập đó có yêu cầu một ai đó để quản lý và thương lượng thay đổi, gây ảnh hưởng trên ...

knacker

Sociology; General sociology

Một thuật ngữ tiếng lóng, được sử dụng để mô tả một thành viên của cộng đồng đi du lịch trong (những người sống độc lập của bang, không có nơi ở cố định, đi du lịch xung quanh và sống sót khỏi phương ...

truyền thống của chính quyền

Sociology; General sociology

Xử lý của regals mà ra khỏi luitareted các chỉ tiêu về giữa grands youngs hoặc quản trị và người.

truyền thống của authrity

Sociology; General sociology

Xử lý của regals mà ra khỏi luitareted các chỉ tiêu về giữa grands youngs hoặc quản trị và người.

Adorno

Sociology; General sociology

Adorno là một xã hội học người Đức thế kỷ 4, những người chỉ trích Marx của lý thuyết của mình viết '' những lời chỉ trích của tỷ lệ '', do đó '' tỷ lệ theo nghĩa của chủ nghĩa duy lý '' bao gồm ở ...

thẩm quyền tự hiển nhiên

Sociology; General sociology

Thực thể nổi tiếng với sức mạnh để quyết định hoặc đánh giá sự thật hoặc đúng đắn của các yếu tố, khái niệm, vv trong lĩnh vực của mình của thẩm ...

Featured blossaries

25 Apps That Will Save You Lots of Money

Chuyên mục: Technology   1 25 Terms

Asia Cup 2015

Chuyên mục: Sports   2 10 Terms