Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Religion > General religion

General religion

Contributors in General religion

General religion

Đạo giáo

Religion; General religion

Tôn giáo này khoảng 20 triệu người theo được thành lập bởi Lao-Tse (604-531 TCN), cùng thời khổng tử, và tác giả của Tao-te-Ching. Đạo giáo bắt đầu như một sự kết hợp của tâm lý học và triết học, ...

đền

Religion; General religion

Thuật ngữ được sử dụng bởi Phật tử, người Hindu và những người khác để đề cập đến nhà của họ tôn thờ. Trung tâm tôn thờ Do Thái trước khi đến 70 CE là ngôi đền ở Jerusalem. Gần đây, sử dụng nhiều ...

theocracy

Religion; General religion

Từ từ tiếng Hy Lạp: "Theos" (thần thoại) và "cratein" (để quy tắc). Một chính phủ trong đó nhà thờ và nhà nước được thống nhất. Một liên minh nói chung là có tác động tai hại về quyền con người, đặc ...

Phiên

Religion; General religion

Khái niệm Kitô hữu có thể trở thành người tham gia trong cuộc sống của Thiên Chúa, trong khi không chia sẻ trong bản chất của Thiên Chúa. Các chính xác định nghĩa khác nhau giữa các giáo phái và nhà ...

therevada

Religion; General religion

Một thuật ngữ Phật giáo trong tiếng Phạn có nghĩa là trường học hay cách của các trưởng lão. Nó nhận ra bốn chân lý cao quý và Eightfold Path. Bởi vì nó nhấn mạnh giải phóng cá nhân trong tập thể ...

Subordinationism

Religion; General religion

Một tà giáo Thiên Chúa giáo đầu Chúa Giêsu là luôn luôn subordinated để Thiên Chúa Cha. Này tương phản với quan điểm truyền thống Kitô giáo cha, con và Thánh thần là co-eternal, phụ thuộc lẫn nhau, ...

Anaphora

Religion; General religion

Một thuật ngữ phụng vụ trong nghi thức tiếng Hy Lạp. Nó khác nhau được sử dụng trong Liturgy phương đông Hy Lạp để biểu thị rằng một phần của các dịch vụ mà tương ứng đáng kể với Canon Mass, ...

Featured blossaries

Key Apple Staff Members

Chuyên mục: Technology   2 6 Terms

Top Car Manufacture company

Chuyên mục: Autos   1 5 Terms