Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Psychology > General psychology

General psychology

Information concerning Psychology in general.

Contributors in General psychology

General psychology

thần kinh ngôn ngữ lập trình (NLP)

Psychology; General psychology

NLP là một kỹ thuật điều trị. Thành viên sáng lập của NLP là Richard Bandler và John mài. NLP khám phá các mối quan hệ giữa cách chúng ta suy nghĩ (thần kinh), làm thế nào chúng tôi giao tiếp (ngôn ...

Tổng quát rối loạn lo âu

Psychology; General psychology

Một chứng rối loạn lo âu trong đó một cá nhân cảm thấy lo lắng và lo lắng nhất của thời gian ở ít nhất sáu tháng khi không bị đe dọa bởi bất kỳ nguy hiểm cụ thể hoặc đối ...

rối loạn hoảng loạn

Psychology; General psychology

Một chứng rối loạn lo âu trong đó người bị kinh nghiệm bất ngờ, Southern panic attacks bắt đầu với một cảm giác mạnh mẽ apprehension, sợ hãi, hay chống khủng ...

phân kỳ tư duy

Psychology; General psychology

Một khía cạnh sáng tạo đặc trưng bởi khả năng sản xuất không bình thường nhưng thích hợp hồi đáp cho các vấn đề.

Pháp luật của Weber

Psychology; General psychology

Một khẳng định rằng kích thước của một ngưỡng khác biệt là tỷ lệ thuận với cường độ của các kích thích tiêu chuẩn.

lo âu

Psychology; General psychology

Một phản ứng cảm xúc căng thẳng gây ra bởi việc công nhận preconscious một cuộc xung đột repressed là về để nổi lên vào tâm thức.

hòa bình tâm lý học

Psychology; General psychology

Một cách tiếp cận đa ngành với công tác phòng chống chiến tranh hạt nhân và việc duy trì hòa bình.

Featured blossaries

Top Ski Areas in the United States

Chuyên mục: Geography   2 9 Terms

Paintings by Albrecht Dürer

Chuyên mục: Arts   2 19 Terms