Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Military > General military

General military

General military terms.

Contributors in General military

General military

cận

Military; General military

Một cận, hoặc cuộc chiến chó, là một hình thức không chiến giữa máy bay chiến đấu; đặc biệt, chiến đấu của cơ động và tầm ngắn, nơi mà mỗi bên là nhận thức của sự hiện diện của ...

Tôi Kafon

Military; General military

Một Kafon tôi là một gió cung cấp thiết bị được thiết kế để chuyến đi mìn như nó cuộn trên mặt đất. Bóng mỗi chi phí $50 và hình như một starburst, với một trung tâm sắt 17 kg (37 lb) với chân làm ...

giải phóng mặt bằng decontamination

Military; General military

Mức độ cuối cùng của decontamination cung cấp decontamination của thiết bị và nhân sự đến một mức độ mà cho phép giao thông vận tải không bị giới hạn, bảo trì, việc làm, và xử ...

nhà hát detainee báo cáo trung tâm (TDRC)

Military; General military

Lĩnh vực hoạt động cơ quan quốc gia detainee báo cáo trung tâm. Nó là cơ quan trung ương truy tìm trong các rạp chiếu phim, chịu trách nhiệm cho việc duy trì thông tin về tất cả các tù nhân và tài ...

vụ việc chỉ huy (ICP)

Military; General military

Vị trí lĩnh vực mà các chức năng chính lệnh chiến thuật cấp incident ngày cảnh được thực hiện. Nó có thể được collocated với sự cố cơ sở hoặc tiện nghi sự cố khác và thường được xác định bởi một màu ...

chính chính thức của liên bang (PFO)

Military; General military

Chính thức của liên bang có tên gọi là các bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ để hoạt động như anh/cô ấy đại diện tại địa phương để giám sát, phối hợp, và thực hiện các thư ký incident management quản lý trách ...

viên chức phối hợp liên bang (FCO)

Military; General military

Các viên chức liên bang người được chỉ định để quản lý tài nguyên liên bang hỗ trợ các hoạt động liên quan đến thảm hoạ Stafford Act và trường hợp khẩn cấp. Liên bang điều phối viên là trách nhiệm ...

Featured blossaries

Rastafari

Chuyên mục: Other   1 9 Terms

কম্পিউটার

Chuyên mục: Science   2 5 Terms