Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Law; Legal services > General law

General law

Common terminology used in legal business.

Contributors in General law

General law

pháp lý

Law; General law

Thuật ngữ này liên quan đến luật; được cho phép bởi luật; hợp pháp; kết nối với pháp luật, hoặc quản lý và pháp lý chuyên nghiệp.

luật sư

Law; General law

Một người chuyên nghiệp mà là đại diện cho khách hàng của mình tại tòa án của pháp luật hoặc tư vấn cho hành động cho các khách hàng trong các vấn đề pháp lý khác được gọi là một luật ...

Pháp lệnh

Law; General law

Một thẩm quyền pháp luật hoặc nghị định; một quy tắc municipal.

tùy chọn

Law; General law

Để cấp hoặc có một tùy chọn trên một cái gì đó được gọi là một lựa chọn.

say rượu lái xe

Legal services; General law

trong khi lái xe say rượu

bảo vệ bình đẳng

Legal services; General law

Hiến pháp đảm bảo rằng mọi người sẽ được đối xử bình đẳng của chính phủ

nạn nhân

Legal services; General law

một trong những người bị mất, bị giết hoặc bị thương, vv.

Featured blossaries

Automotive Dictionary

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms

The Most Beautiful and Breathtaking Places in the World

Chuyên mục: Travel   2 14 Terms