Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Education > General education

General education

The science and practice that encompass teaching and learning knowledge, beliefs, and skills.

Contributors in General education

General education

Harvard mẫu liên hợp quốc (HMUN)

Education; General education

Được thành lập vào năm 1953, HMUN là một mô phỏng bốn ngày quan hệ quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho học sinh từ khắp thế giới. Mỏ là một quốc vương gia lâu đời nhất mô hình các mô phỏng trong thế giới, ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Chuyên mục: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms