Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Culture > General culture

General culture

Common learned behavior patterns that are acquired by people as members of a society.

Contributors in General culture

General culture

Marcus Garvey

Culture; General culture

Một tiên tri (Jamaica nhà chính trị sinh năm 1887) những người dự đoán crowning của một vị vua đen ở châu Phi (Halie Selassie tôi) người sẽ miễn phí người da đen từ chế độ nô ...

Zheng thanh chế biến

Culture; General culture

Trịnh thanh xử lý cụ thể là "rang trong xanh". Đó là một lao động- và phương pháp tiết kiệm thời gian mà được phát minh bởi các công nhân trong những năm sau này của nhà nguyên và đầu nhà minh. Trịnh ...

Featured blossaries

Selena Fashion

Chuyên mục: Fashion   2 6 Terms

List of Revenge Characters

Chuyên mục: Entertainment   1 9 Terms