Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Banking > General banking

General banking

Banking related terms and phrases in general.

Contributors in General banking

General banking

lũ lụt đặc biệt nguy hiểm khu vực (SFHA)

Banking; General banking

Một khu vực được xác định trên một bản đồ tỷ lệ bảo hiểm lũ lụt với một nguy cơ liên quan của lũ lụt.

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms