Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Garden > Gardening devices

Gardening devices

Gardening devices

Contributors in Gardening devices

Gardening devices

cuốc

Garden; Gardening devices

Một công cụ vườn với một xử lý dài và một lưỡi, được sử dụng để phá vỡ đất và loại bỏ các nhà máy mà không phải là muốn.

Featured blossaries

5 of the World’s Most Corrupt Politicians

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms

Essential English Idioms - Intermediate

Chuyên mục: Languages   2 20 Terms