Contributors in Gardening

Gardening

làm vườn

Garden; Gardening

Một người có xu hướng, nuôi dưỡng, hoặc đưa ra một khu vườn; một người sử dụng để có xu hướng và trồng một khu vườn.

tĩnh mạch

Garden; Gardening

Các chủ đề của đĩa có khía - mô mạch, trong một lá hoặc cơ quan khác, đặc biệt là những người mà chi nhánh (phân biệt với các dây thần kinh).

trục

Garden; Gardening

Dòng chính của sự tăng trưởng trong một nhà máy hoặc cơ quan, ví dụ như, các thân cây, mà từ đó các bộ phận khác chẳng hạn như các lá và Hoa phát triển.

súc

Garden; Gardening

Gỗ cây như aspen, Populus và spruce, Picea, đó là một cách dễ dàng vào một khối lượng mềm cho sản xuất giấy.

NEC

Garden; Gardening

Trong, điều này đặt giữa tên của hai tác giả, chỉ ra rằng không phải đặt tên đơn vị phân loại một cách hợp lệ.

plasmodesma

Garden; Gardening

Một trong các tế bào chất sợi đi qua lỗ trong một số nhà máy thành tế bào và cung cấp cho cuộc sống cầu giữa các tế bào.

bên phải đường

Garden; Gardening

Một dải đất trên tài sản của người khác, có hiệu lực pháp dành riêng cho chủ sở hữu của tài sản không giáp biển để nhập cổ phiếu của họ.

Featured blossaries

5 of the World’s Most Corrupt Politicians

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms

Essential English Idioms - Intermediate

Chuyên mục: Languages   2 20 Terms