Contributors in Funds

Funds

Cổ phiếu có thể mua lại

Financial services; Funds

Một tính năng cho phép một công ty phát hành mua lại tất cả chứng khoán trước ngày đáo hạn của trái phiếu.

Các quỹ nợ địa phương Alabama

Financial services; Funds

Quỹ giới hạn đối với những chứng khoán được miễn thuế ở Alabama, nhà nước (miễn thuế 2 lần) hoặc thành phố (miễn thuế 3 lần)

Ngày mua trái phiếu

Financial services; Funds

Là ngày người phát hành có thể mua lại một phần hoặc tất cả chứng khoán trước ngày đáo hạn

Sức mua

Financial services; Funds

Số tiền dùng để mua chứng khoán biên mà không phải đặt cọc thêm chứng khoán hoặc các quỹ bổ sung

giá thấpt nhất trong ngày

Financial services; Funds

giá giao dịch thấp nhất cho một cổ phiếu trong phiên giao dịch hiện tại. Khi thị trường đóng cửa, con số này chỉ ra mức giá thấp nhất cho toàn bộ phiên giao dịch gần đây ...

tên tài khoản

Financial services; Funds

Tên tài khoản được đăng ký.

gọi/đặt

Financial services; Funds

Cuộc gọi: Một hợp đồng tùy chọn cho chủ quyền mua số cổ phần của an ninh cơ bản được bảo hiểm theo hợp đồng tại một mức giá quy định/cố định cho một số cố định thời gian. Đặt: Một hợp đồng tùy chọn ...

Featured blossaries

Frank Sinatra

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Brand Management

Chuyên mục: Business   2 13 Terms