Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Construction > Flooring

Flooring

Of or pertaining to the laying or building of floors.

Contributors in Flooring

Flooring

Cát lún

Construction; Flooring

Một giường cát lỏng lẻo được trộn với nước. Này hình thức hỗn hợp mềm, chuyển khối lượng nuốt các đối tượng đang nghỉ chân trên bề mặt của ...

Featured blossaries

Spirits Drinks

Chuyên mục: Food   2 6 Terms

Semantics

Chuyên mục: Languages   1 1 Terms