Contributors in Fiction

Fiction

châm biếm

Literature; Fiction

Một tác phẩm văn học mà chỉ trích hành vi sai trái của con người và ridicules tệ nạn, stupidities và follies.

nhân vật chính

Literature; Fiction

Nhân vật chính của tác phẩm văn học."

công nhận

Literature; Fiction

Các điểm mà tại đó một nhân vật hiểu được tình hình của mình vì nó thực sự là.

độ phân giải

Literature; Fiction

Phân loại ra hoặc unraveling của một âm mưu ở phần cuối của một vở kịch, tiểu thuyết hay câu chuyện. Xem cốt truyện.

đảo ngược

Literature; Fiction

Các điểm mà tại đó các hành động của âm mưu quay theo một hướng bất ngờ cho nhân vật chính. Xem công nhận và cũng có thể Irony.

đối thoại

Literature; Fiction

Cuộc đàm thoại của các ký tự trong một tác phẩm văn học. Trong văn chương, đối thoại được thường bao trong dấu ngoặc kép. Trong vở kịch, bài phát biểu của các nhân vật là trước bởi tên của ...

phong cách

Literature; Fiction

Cách thức một tác giả chọn từ, sắp xếp chúng trong câu hoặc trong đường dây của cuộc đối thoại hay câu thơ và phát triển những ý tưởng và hành động với mô tả, hình ảnh và các kỹ thuật văn học khác. ...

Featured blossaries

Ford Vehicles

Chuyên mục: Autos   3 252 Terms

Christianity

Chuyên mục: Religion   1 13 Terms