Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Office equipment > Fax machines

Fax machines

Terms that relate to machines that are able to send and receive scanned documents by use of a phone line.

Contributors in Fax machines

Fax machines

nhóm / nhóm số

Office equipment; Fax machines

Các nhóm số Fax được lập trình một chạm và / hoặc quay số nhanh để phát đi.

thông tin tiêu đề

Office equipment; Fax machines

Bao gồm ngày, giờ, ID trạm và số trang.

lỗi máy móc

Office equipment; Fax machines

Một thành phần cơ khí trong các đơn vị để xác định vấn đề.

danh sách trạng thái bộ nhớ

Office equipment; Fax machines

Một danh sách hiển thị số lượng tài liệu được lưu trữ để phục hồi, bao nhiêu bộ nhớ được sử dụng cho các tính năng fax và bao nhiêu bộ nhớ vẫn còn có ...

lượng bộ nhớ sử dụng

Office equipment; Fax machines

Một tính năng cho các đơn vị với trung tâm tin nhắn báo cho máy để cấp phát bộ nhớ.

trung tâm tin nhắn

Office equipment; Fax machines

Một máy fax đã tích hợp sẵn trong nó máy trả lời kỹ thuật số mà có thể lưu trữ các tài liệu và tin nhắn bằng giọng nói.

tin nhắn đi (OGM)

Office equipment; Fax machines

Thông điệp bạn nghe thấy khi gọi đến một máy trả lời tự động.

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Chuyên mục: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Chuyên mục: History   1 4 Terms