Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Legal services > Family & divorce

Family & divorce

Contributors in Family & divorce

Family & divorce

bigamy

Legal services; Family & divorce

Tội phạm của bị kết hôn với hai hay nhiều người cùng một lúc được gọi là bigamy trong luật gia đình.

trở ngại

Legal services; Family & divorce

Một trở ngại quy phạm pháp luật có thể ngăn chặn sự hình thành của một cuộc hôn nhân hợp lệ hoặc hợp đồng khác được gọi là trở ngại.

e-hôn nhân

Legal services; Family & divorce

Một e-hôn nhân là một cuộc hôn nhân officiated bằng phương tiện của một công cụ truyền thông trực tuyến, do đó, các cặp vợ chồng có thể tại một trang web với officiator lúc khác. E-hôn nhân cũng đã ...

Featured blossaries

Forex Jargon

Chuyên mục: Business   2 19 Terms

Interesting facts about Russia

Chuyên mục: Geography   1 4 Terms