Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sporting goods > Exercise equipment

Exercise equipment

Of or relating to equipement or accessories that are manufactured for the purpose of exercise.

Contributors in Exercise equipment

Exercise equipment

phù hợp với vỏ

Sporting goods; Exercise equipment

Một phù hợp với vỏ là một phiên của tracksuit. Nó đã trở thành phổ biến trong các hậu 80 (trong số môi trường hip hop). Vỏ bộ quần áo được làm bằng triacetat và polyester, đó là lý do tại sao họ là ...

tracksuit

Sporting goods; Exercise equipment

Một tracksuit là một loại áo với hai yếu tố: quần tây và Áo (những bản gốc với trước zipper, nhưng ngày nay không phải luôn luôn). Nó được thiết kế cho thể thao: các vận động viên được sử dụng để mặc ...

Featured blossaries

Cosmetic Bag , fashion bags and womens Accessories

Chuyên mục: Fashion   1 3 Terms

Red Hot Chili Peppers Album

Chuyên mục: Entertainment   1 10 Terms