Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Marketing > Event

Event

Organized meeting with several or more companies/personnel to advertise a product or company.

Contributors in Event

Event

TechCrunch phá vỡ

Marketing; Event

TechCrunch Disrupt, một hội nghị được tổ chức bởi TechCrunch.com, giới thiệu khởi hứa hẹn nhất và cung cấp cho họ một cơ hội để cạnh tranh cho một giải thưởng $50,000. Bất động sản truyền thông ...

Featured blossaries

Quality Management

Chuyên mục: Education   1 4 Terms

Hostile Takeovers and Defense Strategies

Chuyên mục: Business   1 12 Terms