Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Energy > Energy trade

Energy trade

Research, market data and analysis for energy trade.

Contributors in Energy trade

Energy trade

khả năng lưới

Energy; Energy trade

Khả vận tải chở năng của một nhà máy điện trong các điều kiện quy định cho một khoảng thời gian nhất định. Khả năng được xác định bởi đặc điểm thiết kế, điều kiện thể chất, cung cấp năng lượng và ...

Ohm

Energy; Energy trade

Đơn vị đo lường của điện trở. Cuộc kháng cự của một mạch trong đó một tiềm năng khác nhau của 1 volt kết quả có một hiện nay của 1 ampere.

sà lan

Energy; Energy trade

Một tàu chở dầu, thường trên sông, chứa 8.000 và 50.000 bbl hoặc trọng lượng 1.000 đến 10.000 tấn. In the US, sà lan có thể lên đến, và đôi khi hơn, 100.000 bbl trong khả ...

miễn phí giao (FD)

Energy; Energy trade

Đây là một cách hiệu quả kết thúc giao của một thỏa thuận FCA.

xoay chiều (AC)

Energy; Energy trade

Một hiện định kỳ, giá trị trung bình trong đó trong một khoảng thời gian là zero. Thường đề cập đến một hiện tại đảo ngược hướng của nó thường xuyên theo định kỳ các khoảng thời gian và rằng có thay ...

Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)

Energy; Energy trade

Một hiệp ước quốc tế ký kết vào năm 1992, trong đó có nghị định thư Kyoto là một sửa đổi. Tháng 12 năm, UNFCCC bao gồm 193 bên.

hóa dầu

Energy; Energy trade

Hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ; nguyên liệu sản xuất nhựa và cao su tổng hợp. Hóa dầu như benzen, toluen, Xylen, styren và methanol. Chữ viết tắt cho lớn hóa dầu là: : AA axêtic : ACN Acrylonitrin ...

Featured blossaries

Coffee beans

Chuyên mục: Food   1 6 Terms

Test TermCoord

Chuyên mục: Culture   1 1 Terms