Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Robots > Emotional robots

Emotional robots

Of or relating to robots that posses emotion.

Contributors in Emotional robots

Emotional robots

tiên tiến bước trong di động sáng tạo (ASIMO)

Robots; Emotional robots

Một robot dáng người tạo bởi Honda. Introduced năm 2000, ASIMO được tạo ra để là trợ giúp cho người dân. Với nguyện vọng của giúp đỡ những người thiếu tính di động đầy đủ, ASIMO được sử dụng để ...

RoboEarth

Robots; Emotional robots

RoboEarth là một trang Web trên toàn thế giới cho robot: một khổng lồ mạng và cơ sở dữ liệu kho nơi robot có thể chia sẻ thông tin và học hỏi lẫn nhau về hành vi của họ và môi trường của họ. Mang một ...

tay nhân tạo

Robots; Emotional robots

Các nhà nghiên cứu châu Âu đã tạo ra một bàn tay robot cho phép amputees cảm thấy sự khác biệt giữa những điều họ liên lạc, các chén Thánh giả. A bệnh nhân chỉ phải thử nghiệm với các mẫu thử nghiệm ...

Featured blossaries

Magic

Chuyên mục: Entertainment   1 20 Terms

Russian Musicians

Chuyên mục: Arts   1 20 Terms