Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Software > Email

Email

Electronic communication using one of the accepted protocols.

Contributors in Email

Email

phía trên khúc cuộn

Online services; Email

Một phần của một e-mail hoặc trang Web có thể nhìn thấy được mà không cần cuộn. Nói chung là một vị trí mong muốn bởi vì khả năng hiển thị của nó.

trình theo dõi việc click chuột gián tiếp

Software; Email

Khi một hotLink được gắn kèm trong một email, một nhấp chuột gián tiếp xảy ra khi một người nhận nhấp chuột vào liên kết. Trình theo dõi việc click chuột gián tiếp theo dõi việc thu thập các dữ liệu ...

xác thực

Software; Email

Một quá trình tự động xác minh danh tính một người gửi email.

nội dung

Software; Email

Tất cả các tài liệu trong một thông báo email, ngoại trừ các mã số hiển thị các tuyến gửi-nhận thông tin. Bao gồm tất cả các từ, hình ảnh và liên kết.

bản

Software; Email

Một bản sao thông báo email và bất kỳ đồ họa nào.

địa chỉ email

Software; Email

Sự kết hợp của một tên người dùng duy nhất và một miền người gửi (JohnDoe@anywhere.com). Địa chỉ email yêu cầu cả tên người dùng và tên miền.

hệ thống tên miền

Software; Email

Làm thế nào các mạng máy tính xác định vị trí các tên miền Internet và dịch chúng thành địa chỉ IP. Tên miền là tên thực tế cho một địa chỉ IP hoặc phạm vi địa chỉ IP. Ví dụ. tên miền marketing ...

Featured blossaries

Education Related

Chuyên mục: Education   2 4 Terms

Divergent

Chuyên mục: Entertainment   2 6 Terms