Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Utilities > Electricity

Electricity

A database referring to the existence of a flow of electric charge.

Contributors in Electricity

Electricity

Psi

Electrical equipment; Electricity

Bảng Anh cho mỗi inch vuông

điện áp biến áp tỷ lệ

Electrical equipment; Electricity

Tỷ lệ chính volt chia cho Trung học volt

điện áp chịu được thử nghiệm

Electrical equipment; Electricity

Một lĩnh vực hoặc nhà máy thử nghiệm trong đó một dẫn hoặc thiết bị điện đối tượng để một cao hơn bình thường điện áp AC hoặc DC để kiểm tra hệ thống cách nhiệt của ...

Ủy ban ngầm phía tây

Electrical equipment; Electricity

Một ủy ban gồm Tây dựa kỹ sư điện tiện ích cung cấp một diễn đàn để thiết lập hướng dẫn cung cấp lựa chọn, đề xuất và thực hành cho các thành ...

độ trung thực không dây (wi-fi)

Electrical equipment; Electricity

Wi-fi là không dây độ trung thực. Phí ban đầu gọi 802.11b đặc điểm kỹ thuật cho mạng Lan không dây, nhưng nó bây giờ được sử dụng để mô tả bất kỳ đặc điểm mạng không dây ...

vượt qua thời gian

Electrical equipment; Electricity

Thời gian vượt qua là sự khác biệt giữa thời gian hoạt động của chuyển tiếp tại một giá trị chỉ định số lượng năng lượng đầu vào và thời gian tối đa giá trị của đầu vào năng lượng số lượng mà, khi ...

oxy gen

Electrical equipment; Electricity

Trình bởi đó ôxy được tạo ra ở mảng tích cực trong phí phản ứng với các vật liệu tinh khiết dẫn của tiêu cực và sự hiện diện của axít sulfuric và cải cách ...

Featured blossaries

Extinct Birds and Animals

Chuyên mục: Animals   1 20 Terms

Indonesia Football Team

Chuyên mục: Sports   3 10 Terms