Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Economy; Online services > Ecommerce

Ecommerce

Also called electronic commerce, it's the buying and selling of products or services over electronic networks such as the Internet and mobile platforms.

Contributors in Ecommerce

Ecommerce

Thanh toán bằng điện thoại di động

Economy; Ecommerce

Thanh toán bằng điện thoại di động Thanh toán bằng điện thoại di động là một phương thức thanh toán thay thế, cho phép những người mua hàng hóa thanh toán qua điện thoại di động thay cho việc thanh ...

Alibaba

Economy; Ecommerce

Thành lập năm 1999 bởi Jack Ma như một cầu nối giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, một nền tảng B2B kết nối nhỏ nhà sản xuất Trung Quốc với người mua ở nước ngoài, Alibaba đã phát triển ...

thanh menu

Online services; Ecommerce

Tweede chùn van bovenaf, staan alle bewerktools trong.

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Chuyên mục: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Chuyên mục: History   1 4 Terms