Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Law enforcement > Drug trafficking

Drug trafficking

The illegal drug trade in global black markets involving cultivation, manufacturing, distribution, and sale of drugs.

Contributors in Drug trafficking

Drug trafficking

Nhanh chóng và tức giận

Law enforcement; Drug trafficking

Nhanh chóng và tức giận là một hoạt động sting gunwalking thực hiện bởi Cục rượu, thuốc lá và vũ khí cầm tay (ATF) để theo dõi dòng chảy của súng từ Hoa Kỳ vào tay của Cartel Mexico. Gunwalking hay ...

nitơ oxit

Law enforcement; Drug trafficking

Một không màu, nếm ngọt khí mà thường được sử dụng như một loại thuốc giải trí không tốn kém để đạt được mức cao nhất tạm thời. Thuốc có thể thường được lấy một cách dễ dàng như nó không phải là một ...

Featured blossaries

Rewind Youtube 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 9 Terms

Advertising terms and words

Chuyên mục: Business   1 1 Terms