Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sports > Diving

Diving

Terms of or pertaining to scuba diving or the aerial/gymnastic sport of diving into water from an elevated board.

Contributors in Diving

Diving

balconing

Sports; Diving

Một hộp chơi bởi chủ yếu là say rượu khách du lịch để nhảy ra khỏi ban công vào hồ bơi của khách sạn. Balconing đã được thực hiện phổ biến của YouTube và các mạng xã hội khác, với liều mạng nhảy vào ...

Featured blossaries

Celestial Phenomena

Chuyên mục: Geography   1 14 Terms

10 Architectural Structures that Nearly Defy Gravity

Chuyên mục: Entertainment   2 10 Terms