Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Language > Dictionaries

Dictionaries

Contributors in Dictionaries

Dictionaries

ashfire

Language; Dictionaries

Một đám cháy thấp được sử dụng trong hóa chất hoạt động.

ashlar

Language; Dictionaries

Hewn hoặc bình phương đá; Ngoài ra, xây dựng bằng đá bình phương hoặc hewn.

ashlaring

Language; Dictionaries

Các hành động của giường ashlar trong vữa.

ashtoreth

Language; Dictionaries

Thần nữ chính của Phoenicia, như Baal là thần nam chính.

trong trường hợp xấu nhất

Language; Dictionaries

từ quan điểm bi quan nhất

mối tương quan khái niệm

Language; Dictionaries

Các khái niệm không tồn tại như tư tưởng riêng biệt mà luôn trong mối quan hệ với nhau. Suy nghĩ của chúng ta là quá trình liên tục tạo ra và tinh chỉnh những mối quan hệ giữa các khái niệm, cho dù ...

Featured blossaries

Best Dictionaries of the English Language

Chuyên mục: Languages   1 4 Terms

Simple Body Language Tips for Your Next Job Interview

Chuyên mục: Business   1 6 Terms