Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Health care > Dementia

Dementia

The loss of cognitive functions in a previously unimpaired person, beyond the normal development associated with aging.

Contributors in Dementia

Dementia

kỹ thuật số hình ảnh võng mạc

Health care; Dementia

Kỹ thuật số hình ảnh võng mạc là một thủ tục độ phân giải cao hình ảnh chi tiết các dây thần kinh quang, mạch máu võng mạc và ánh sáng cảm biến mô ở phía sau mắt. Những hình ảnh có thể được sử dụng ...

Featured blossaries

Herbs and Spices in Indonesian Cuisine

Chuyên mục: Food   1 10 Terms

Morocco Travel Picks

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms