Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Consumer services > Death care products

Death care products

Any product used at a funeral or to contain or care for the deceased body itself.

Contributors in Death care products

Death care products

quan tài

Consumer services; Death care products

Một quan tài là một hộp tang lễ có chức năng là để chứa xác chết trong tang lễ, hỏa táng hoặc việc chôn cất.

Featured blossaries

Pokemon Competitivo

Chuyên mục: Entertainment   1 0 Terms

Webholic

Chuyên mục: Technology   1 2 Terms