Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Home furnishings > Curtains

Curtains

For all curtain-related terms.

Contributors in Curtains

Curtains

màn cửa

Home furnishings; Curtains

Một bức màn (đôi khi được gọi là một drape, chủ yếu là ở Hoa Kỳ) là một mảnh vải nhằm mục đích khối hoặc che khuất ánh sáng, hoặc bản thảo, hoặc nước trong trường hợp của một bức màn tắm. Màn cửa ...

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms