Contributors in Cooking appliances

Cooking appliances

xúc xích

Household appliances; Cooking appliances

Mở hình chữ nhật kim loại container, thường với một khung thanh kim loại bên trong, sử dụng để nấu ăn thực phẩm dưới một khoan.

Featured blossaries

Nerve Cell Related Diseases

Chuyên mục: Health   1 5 Terms

Divergent

Chuyên mục: Entertainment   2 6 Terms