Contributors in Cooking appliances

Cooking appliances

xúc xích

Household appliances; Cooking appliances

Mở hình chữ nhật kim loại container, thường với một khung thanh kim loại bên trong, sử dụng để nấu ăn thực phẩm dưới một khoan.

Featured blossaries

Western Otaku Terminology

Chuyên mục: Technology   2 20 Terms

Spanish Words For Beginners

Chuyên mục: Education   1 1 Terms