Contributors in Conveyors

Conveyors

bánh xoay

Industrial machinery; Conveyors

bánh quay được gắn vào giá điều chỉnh được để giúp dễ xoay gói hàng.

Featured blossaries

HaCLOWNeen

Chuyên mục: Culture   219 10 Terms

Super Bowl XLIX

Chuyên mục: Sports   3 6 Terms