Contributors in Conveyors

Conveyors

bánh xoay

Industrial machinery; Conveyors

bánh quay được gắn vào giá điều chỉnh được để giúp dễ xoay gói hàng.

Featured blossaries

Automotive

Chuyên mục: Engineering   6 25 Terms

Online Search

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms