Contributors in Conveyors

Conveyors

bánh xoay

Industrial machinery; Conveyors

bánh quay được gắn vào giá điều chỉnh được để giúp dễ xoay gói hàng.

Featured blossaries

Aggressive sharks

Chuyên mục: Animals   3 5 Terms

World's Top Chef

Chuyên mục: Other   1 9 Terms