Contributors in Conveyors

Conveyors

bánh xoay

Industrial machinery; Conveyors

bánh quay được gắn vào giá điều chỉnh được để giúp dễ xoay gói hàng.

Featured blossaries

The Best Movies Quotes

Chuyên mục: Entertainment   1 6 Terms

15 Most Weird and Exotic Fruits

Chuyên mục: Food   1 15 Terms