Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Games > Computer games

Computer games

Contributors in Computer games

Computer games

Diablo III

Games; Computer games

Diablo III là việc lắp đặt thứ ba trong quyền thương mại Diablo, và đi tiên phong trong kinh nghiệm chơi game internet một số 16 năm trước đây với của nó trực quan nâng cao và đẹp mắt kết xuất thế ...

StarCraft II: Cánh của Liberty

Games; Computer games

Một khoa học quân sự viễn tưởng thời gian thực video game chiến lược phát triển và phát hành bởi Blizzard Entertainment cho Microsoft Windows và Mac OS X. một phần tiếp theo để trao giải thưởng năm ...

Tức giận chim

Games; Computer games

Chim nổi giận là một trò chơi trên máy Apple iPhone, phát triển bởi công ty Clickgamer Technologies. Trò chơi gồm 180 bàn, bảng dẫn đầu, thành tích, và kết nối Facebook Twitter. Trò chơi thách thức ...

Tàu lượn Warcraft

Games; Computer games

Warcraft Glider là một phần mềm cho phép điểu khiển nhân vật trò chơi nổi tiếng World of Warcraft theo cách của mình. Trong khi bạn ăn, ngủ, làm việc, đi học hay bất cứ điều gì, Glider tự động điều ...

nhập vai trực tuyến một cách ồ ạt nhiều trò chơi (MMORPG)

Games; Computer games

Một loại trò chơi điện tử nhập vai trực tuyến nơi mà một số lượng lớn người chơi tất cả các tương tác trong cùng một thế giới ảo.

shoot 'em up (SHMUP)

Games; Computer games

Một thể loại của trò chơi mà người chơi thường điều khiển một nhân vật duy nhất hoặc máy bay và bắn một số lớn các kẻ thù trong khi né tránh các cuộc tấn ...

Tetris

Games; Computer games

Trò chơi điện tử; một trò chơi đố nơi khác nhau hình khối rơi từ đỉnh của màn hình và các cầu thủ được giao nhiệm vụ với di chuyển và xoay các khối để tạo ra các dòng không gián đoạn. Cũng đề cập đến ...

Featured blossaries

Spirits Drinks

Chuyên mục: Food   2 6 Terms

Semantics

Chuyên mục: Languages   1 1 Terms