Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Financial services > Commodity exchange

Commodity exchange

Contributors in Commodity exchange

Commodity exchange

hội tụ

Financial services; Commodity exchange

Một thuật ngữ đề cập đến tiền mặt và tương lai giá chăm sóc để đến với nhau (ví dụ, cơ sở tiếp cận zero) như tương lai hợp đồng gần hết hạn.

trong tiền bạc

Financial services; Commodity exchange

Một thuật ngữ dùng để mô tả một hợp đồng tùy chọn có một giá trị tích cực, nếu thực hiện. A call lúc $400 trên vàng giao dịch ở $410 là trong-the-tiền 10 đô ...

out-of-the-tiền

Financial services; Commodity exchange

Một thuật ngữ dùng để mô tả một lựa chọn mà đã không có giá trị nội tại. Ví dụ, một cuộc gọi lúc $400 trên vàng giao dịch ở $390 là out-of-the-tiền 10 đô ...

thay đổi giới hạn

Financial services; Commodity exchange

Theo các quy tắc Chicago Board of Trade, một phạm vi rộng cho phép giá thiết lập trong các thị trường dễ bay hơi.

ngày giao dịch cuối cùng

Financial services; Commodity exchange

Theo các quy tắc Chicago Board of Trade, ngày cuối cùng khi giao dịch có thể xảy ra trong một tương lai hoặc tùy chọn hợp đồng tháng. Tương lai hợp đồng xuất sắc vào cuối ngày giao dịch cuối cùng ...

vị trí ngày

Financial services; Commodity exchange

Theo các quy tắc Chicago Board of Trade, ngày đầu tiên trong quá trình làm hoặc tham gia phân phối hàng hóa thực tế trên một hợp đồng tương lai. Thanh toán bù trừ công ty đại diện cho người bán thông ...

mở rộng kinh doanh giờ

Financial services; Commodity exchange

Thêm giờ cụ thể tương lai và các tùy chọn giao dịch hợp đồng tại các Chicago Board of Trade mà trùng với giờ làm việc trong các múi giờ khác.

Featured blossaries

Financial Derivatives (Options and Futures)

Chuyên mục: Business   3 7 Terms

Top 5 TV series of 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms