Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > People > Comedians

Comedians

People who entertain for comedic purposes.

Contributors in Comedians

Comedians

Thierry Le Luron

People; Comedians

Thierry Le Luron (2 tháng 4 năm 1952-13 tháng 11 năm 1986) là một impersonator Pháp và nghệ sĩ hài. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong cuối thập niên 1960 là một ca sĩ thông thường, nhưng sớm di ...

Pierre Dac

People; Comedians

Pierre Dac (sinh André Isaac, 15 tháng tám 1893 – 9 tháng 2 năm 1975) là một nghệ sĩ hài Pháp và nhà hoạt động kháng chiến. Trong thời gian chiến tranh ông là một người nói ở London cho Radio ...

Gad Elmaleh

People; Comedians

Gad Elmaleh (sinh 19 tháng tư năm 1971) là một diễn viên hài đứng lên tiếng Pháp-Moroccan và diễn viên. Ông đã làm việc trên một số một người đàn ông cho thấy, cũng như các bộ phim cả Pháp và quốc ...

Coluche

People; Comedians

Michel "Coluche" Colucci (28 tháng 10 năm 1944-19 tháng 6 năm 1986) là một diễn viên hài người Pháp và diễn viên. Ông là nổi tiếng cho cả hai là một contender nghiêm trọng cho cuộc bầu cử tổng thống ...

Laraine Newman

People; Comedians

Laraine Newman (sinh ngày 2 tháng 3 năm 1952) là một người Mỹ comedienne, diễn viên, nhà văn người. Cô đã là một phần của các diễn viên Saturday Night Live ban ...

Michael Nelson

People; Comedians

Michael Nelson (sinh ngày 11 tháng 10 năm 1964) là một diễn viên hài người Mỹ, nhà văn, nổi tiếng nhất cho công việc của mình trong loạt phim truyền hình tôn giáo bí ẩn khoa học nhà hát 3000 ...

Michael Mcintyre

People; Comedians

Michael McIntyre (sinh ngày 21 tháng 2 năm 1976) là một diễn viên hài đứng lên tiếng Anh. Cũng như đứng lên, ông đã thực hiện trên các chương trình như Live tại Apollo và có chương trình riêng của ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Chuyên mục: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms