Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Weather > Clouds

Clouds

Of, or pertaining to the aerosol that is suspended in the atmosphere above planet's surface.

Contributors in Clouds

Clouds

đám mây kênh

Weather; Clouds

Một đám mây kênh là kênh có hình dạng một đám mây của các giọt nước ngưng tụ, kết hợp với một cột luân phiên của gió và kéo dài từ các cơ sở của một đám mây nhưng không đạt mặt đất hoặc mặt nước. Đám ...

Alto stratus đám mây

Weather; Clouds

Một đám mây màu xám phẳng lây lan trong tấm lớn, mịn hoặc lớp và những đám mây được hình thành ở mức trung bình của bầu trời.

đám mây cirrocumulus

Weather; Clouds

Đám mây mỏng, trắng và lên mà thường tạo thành trong ban nhạc hoặc bản vá lỗi và họ tạo thành rất cao trên bầu trời.

đám mây cirrostratus

Weather; Clouds

Mỏng, những đám mây mờ rất cao trên bầu trời thường gây ra một vầng hào quang xung quanh mặt trời được gọi là các đám mây cirrostratus.

mây

Weather; Clouds

Mỏng, đám mây trắng thường trông giống như lông hoặc suối. Họ đang rất cao trên bầu trời.

đám mây

Weather; Clouds

Một khối lượng màu trắng hoặc màu xám nổi trong không khí. Họ được tạo thành từ nhỏ giọt nước hoặc các tinh thể nước đá.

mây

Weather; Clouds

Một đám mây rất lớn với một đáy thấp, tối và một đầu fluffy, trắng tăng cao vào bầu trời.

Featured blossaries

7 places Jesus shed His Blood

Chuyên mục: Religion   1 7 Terms

Hairstyles

Chuyên mục: Fashion   1 12 Terms