Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Engineering > Civil engineering

Civil engineering

The branch of engineering concerned with the design, construction, and maintenance of such public works roads, bridges, canals, dams, and buildings.

Contributors in Civil engineering

Civil engineering

kế hoạch hành động khẩn cấp (EAP)

Engineering; Civil engineering

Cải tạo thủ tục cho đập hoạt động nhân viên để làm theo trong tình huống khẩn cấp hoặc bất thường xuất hiện ở một con đập được đưa ra để làm giảm tiềm năng cho các thiệt hại tài sản và mất mát của ...

chuỗi thức ăn

Engineering; Civil engineering

Một thừa kế của các sinh vật trong một cộng đồng trong thực phẩm mà năng lượng được chuyển từ một trong những sinh vật khác như mỗi tiêu thụ một thành viên thấp hơn và, lần lượt, được tiêu thụ bởi ...

Chute

Engineering; Civil engineering

Phần của spillway giữa cấu trúc cổng hay đỉnh và cấu trúc thiết bị đầu cuối, nơi điều kiện mở kênh lưu lượng sẽ tồn tại. Một conduit cho truyền đạt Việt-chảy vật liệu ở tốc độ cao lower ...

chức năng unbundling

Engineering; Civil engineering

Dịch vụ điện truyền thống được cung cấp trên một cơ sở kem, có nghĩa là thế hệ, truyền tải và phân phối dịch vụ được cung cấp như là một gói riêng. Bởi unbundling, đóng gói cung cấp các dịch vụ khác ...

dòng chảy nhanh chóng

Engineering; Civil engineering

Cũng được gọi là siêu tới hạn luồng, dòng chảy nhanh chóng phân biệt với dòng chảy yên tĩnh một số dimensionless gọi là số Froude. Nếu Froude số là ít hơn một, dòng chảy là yên tĩnh. Nếu Froude số là ...

tập thể dục khẩn cấp

Engineering; Civil engineering

Một hoạt động được thiết kế để thúc đẩy chuẩn bị ứng phó khẩn cấp; đánh giá hoạt động khẩn cấp, chính sách, kế hoạch, thủ tục, và các cơ sở; đào tạo nhân viên trong trường hợp khẩn cấp quản lý và đáp ...

năng lực hoạt động

Engineering; Civil engineering

Hồ chứa dung bình thường có thể sử dụng để lưu trữ và quy định của hồ chứa luồng để đáp ứng được thành lập hồ chứa yêu cầu hoạt động. Nó kéo dài từ cao nhất của đỉnh của năng lực kiểm soát lũ lụt độc ...

Featured blossaries

Tennis

Chuyên mục: Sports   1 21 Terms

College

Chuyên mục: Education   1 19 Terms