Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Dance > Cheerleading

Cheerleading

Contributors in Cheerleading

Cheerleading

PEP cờ

Dance; Cheerleading

Nghệ thuật perfoming của twirling một hoặc hai flag(s) như là một phần của một thói quen choreographed.

Featured blossaries

Most Widely Spoken Languages in the World 2014

Chuyên mục: Languages   2 10 Terms

The 10 Richest Retired Sportsmen

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms