Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Arts & crafts > Ceramics

Ceramics

Of or pertaining to the art or technique of making objects of ceramic such as porcelain, earthenware or tile.

Contributors in Ceramics

Ceramics

Sự ra hoa

Arts & crafts; Ceramics

Tăng trưởng trên bề mặt gạch hoặc các sản phẩm khác do sự hiện diện của sự hòa tan muối .

Pháo kích

Arts & crafts; Ceramics

Tương tự như lột: Một khiếm khuyết trong âm và bắn đồ.Những mảnh men mảnh đặc biệt là trên các cạnh.

Đồ điện sứ

Arts & crafts; Ceramics

Loại sứ được sử dụng để sản xuất chất cách điện. Tiêu biểu công thức 28 bóng đất sét, 22 đất sét Trung Quốc , 25 thạch anh, 25 khoáng chất Felfspar.

run rẩy

Arts & crafts; Ceramics

Tương tự như lột: Một khiếm khuyết trong âm và bắn đồ.Những mảnh men mảnh đặc biệt là trên các cạnh.

yếu tố

Arts & crafts; Ceramics

Bất kỳ một nhóm nhẹ so với trên 100 chất trên trái đất có thể tồn tại như các nguyên tử cá nhân, và từ đó tất cả các vật liệu trên trái đất được cấu tạo. Xem bảng tuần hoàn của các yếu tố. Trong các ...

Sự rửa sạch

Arts & crafts; Ceramics

Sự tách biệt của các hạt theo kích thước, mật độ của họ bằng một dòng nước kiểm soát vận tốc.

ngắn

Arts & crafts; Ceramics

Đất sét không đủ dẻo - có xu hướng mảnh vỡ trong quá trình hình thành.

Featured blossaries

Automotive Dictionary

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms

The Most Beautiful and Breathtaking Places in the World

Chuyên mục: Travel   2 14 Terms